Tomáš Sejkora

Malíř a umělec

Tomáš Sejkora

Biografie

Kreslení a umělecké činnosti jsem se začal věnovat během studia na střední škole, ale zájem o výtvarné umění jsem měl již od dětství. Několik let jsem docházel do lidové školy umění. Surrealismus jsem si vybral pro jeho možnost symbolicky reagovat na současné sociální, environmentální a vědecké dění v lidské společnosti a pro jeho iluzivní způsob vyjádření. Obrazy jsou pro mě otevřenými dveřmi do vesmíru a mým cílem je odkrýt pozoruhodný svět, který se skrývá za nimi. Vše, co se jeví jako nereálné, je odrazem světa skrytého v tajemstvích abstrakce. Svět dává smysl teprve ve chvíli, kdy se v duševním procesu dostaneme za horizont toho, co jsme pojmenovali realitou. Hledáním významu věcí kolem nás se nechám unášet myšlenkami a volnými asociacemi své obrazotvornosti, abych dosáhl vyjádření přesahujícího běžnou skutečnost, a tím ke stejné hře přiměl i diváka. Smysluplná odpověď se nachází v každém z výjevů a je jen na pozorovateli, aby si ji nalezl sám podobným způsobem, jakým je ve svém životě v menší či větší míře ovlivněn možnostmi filosofie.